Retningslinier

 

 • Markedet er forbeholdt private og foreninger. Selvstændig erhvervsdrivende med bevilling til handel med brugte ting har ikke adgang.
 • Du må kun sælge brugte varer samt hjemmesløjd. Det er ikke tilladt at sælge nye varer eller våben, heller ikke antikke.
 • Du må ikke sælge the/kaffe, brød/kager, slik eller andre fødevarer.
 • Du skal komme på loppepladsen mellem 07.30-08.30, så du kan få stillet varerne op, inden kunderne kommer. Hvis du ikke kommer senest 08:30 kan din stand lejes ud til andre, uden refusion af din betaling. Husk at der ingen biler må være på pladsen fra  kl 9. til kl 14.
 • Uanset vind og vejr er der ikke adgang for biler på pladsen før efter klokken 14:00 – dette af hensyn til vort publikum og de øvrige standlejere.
 • Du skal tage ALLE dine usolgte varer med dig hjem. Der må intet efterlades på loppepladsen. Affald skal du også tage med dig hjem, da vi ikke har adgang til containere. Det er ikke tilladt at benytte Fredensborg kommunes affaldscontainere.
 • En betalt stand kan ikke overdrages til 3. mand uden aftale med Hørsholm Loppemarked.
 • Al færdsel og ophold på pladsen sker for egen regning og risiko.
 • Parkering sker på eget ansvar. P-pladsen bag ved Fredensborg kommunes Rådhus er forbeholdt standlejerne som frit kan parkere her, mens P-pladsen foran rådhuset er forbeholdt besøgende til loppemarked.
 • Åben ild på pladsen er ikke tilladt og standlejeren skal holde sig inden for standafmærkningen, således at brandvejene er helt frie.
 • Opstilling af havepavillon eller parasoller på maksimalt 3x3meter uden sider er kun tilladt i tilfælde af regnvejr eller udsigt til regnvejr på pladserne 1-42.
 • Loppepladsen skal forlades senest klokken 15:00, da pladsen skal være rengjort inden klokken 16:00.
 • Føtex gør opmærksom på at deres toiletter kun må benyttes af deres kunder.

Fredensborg kommune har opsat videoovervågning af pladsen

Proudly powered by WordPress