Retningslinjer

 • Markedet er forbeholdt private og foreninger. Selvstændig erhvervsdrivende med bevilling til handel med brugte ting har ikke adgang.
 • Du må kun sælge brugte varer samt hjemmesløjd. Det er ikke tilladt at sælge nye varer eller våben, heller ikke antikke.
 • Du må ikke sælge vand, the/kaffe, brød/kager, slik eller andre fødevarer.
 • Du skal komme på loppepladsen mellem 06.30-08.00, så du kan få stillet varerne op, inden kunderne kommer. Hvis du ikke kommer senest 08:00 kan din stand lejes ud til andre, uden refusion af din betaling.
 • Husk at der ingen biler må være på pladsen fra kl 8:00 til kl 14:00.
 • Uanset vind og vejr er der ikke adgang for biler på pladsen før efter klokken 14:00 – dette er af hensyn til vort publikum og de øvrige standlejere.
 • Du skal tage ALLE dine usolgte varer med dig hjem. Der må intet efterlades på loppepladsen. Affald skal du også tage med dig hjem, da vi ikke har adgang til containere. Det er ikke tilladt at benytte tankstationens affaldscontainere.
 • Al færdsel og ophold på pladsen sker for egen regning og risiko.
 • Pladsen er trang, så venligst tag hensyn til hinanden ved af- og pålæsning af bilen.
 • Der må ikke parkeres på den gamle politistation, da hjemmeplejen er flyttet ind og har behov for alle deres parkeringspladser – venligst respekter dette.
 • Venligst ikke parkér på tanken. Der er kun 30 min parkering, og der findes en flittig parkeringsvagt, som er meget ihærdig med at uddele bøder.
 • Parkering sker på eget ansvar.
 • Åben ild på pladsen er ikke tilladt, og standlejeren skal holde sig inden for standafmærkningen, således at brandvejene er helt frie.
 • Loppepladsen skal forlades senest kl. 15:00, da pladsen skal være rengjort inden kl. 16:00.
 • Husk vi holder ALDRIG lukket uanset vejret.
 • En betalt stand kan ikke overdrages til 3. mand uden aftale med Hørsholm Loppemarked.